Tibicos

Tibicos ili Tibi, vodeni kefir, šećerni kefir ili japanski vodeni kristali

Autor: Ljubica Šaran Matrix World Tibicos  je probiotička kultura koja uz pomoć fermentacije oslobađa vrhunske gljivice probiotika lactobacilusa i lactobaciluse brevise koji usput prave od šećera polisaharide (dekstrane) koji direktno ulaze u stanična tijela i hrane ih energijom bez podizanja šećera u krvi. Dekstrani su polisaharidi glukoze dobiveni enzimskim cijepanjem saharoze posredstvom bakterija. Dekstran je…